29 Δεκ 2007

Έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Όχληση από διάθεση αποβλήτων
στο χείμαρρο «ΞΗΡΙΑ» ΛΑΜΙΑΣ.
Η υπόθεση στον Εισαγγελέα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 21-12-2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 11812
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρκαδίου 8
35100 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Αντ. Τερζής
Τηλ/νο: +30 22310 33231

ΦΑΞ +30 22310 67849
e-mail: dixope_lamia@tee.gr

ΠΡΟΣ : ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ
35100 ΛΑΜΙΑ
Κοιν.: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ
ΛΑΜΙΑΣ
35100 ΛΑΜΙΑ
Α. Τ. ΛΑΜΙΑΣ
35100 ΛΑΜΙΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΣΤΑΜΕΛΛΟ
ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1 35100 ΛΑΜΙΑ

Θέμα: Όχληση από διάθεση αποβλήτων στο χείμαρρο «ΞΗΡΙΑ» ΛΑΜΙΑΣ.

Σχετ :
1. το με αριθμ πρωτ. 3021/8/777-Α/15-12-2007 (11812/18-12-2007) έγγραφο Α.Τ.
ΛΑΜΙΑΣ με συνημμένη αναφορά από «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ».

Συνημμένα διαβιβάζεται το με αριθμ. Πρωτ. 3021/8/777-Α/15-12-2007 Έγγραφο του Α.Τ.
Λαμίας που αφορά ρύπανση περιβάλλοντος του χειμάρρου «ΞΗΡΙΑ» Λαμίας.

Με βάση το τηρούμενο αρχείο της υπηρεσίας μας ο χείμαρρος «ΞΗΡΙΑΣ» δεν αποτελεί αποδέκτη αποβλήτων.

Από παλαιότερη έρευνα έχει διαπιστωθεί, η ύπαρξη στον χείμαρρο «ΞΗΡΙΑ» Λαμίας υπερχειλίσεων ασφαλείας αντλιοστασίων αποχέτευσης (σε περίπτωση βλάβης ή αδυναμίας διάθεσης λυμάτων του δικτύου αποχέτευσης).

Με βάση τα παραπάνω στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας παρακαλούμε για τυχόν επανεξέταση του βαθμού ασφαλείας των αντλιοστασίων αποχέτευσης .

Συν/να : το με αριθμ. πρωτ. 3021/8/777-Α/15-12-2007 έγγραφο Α. Τ. ΛΑΜΙΑΣ

ΕΔ. Ε.Ν.
1. Τμ Πρ. Περιβάλλοντος Η Δ/ΤΡΙΑ ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ.
2. Φ 5-50 Ακριβές αντίγραφο
3. Ο Πρ/νος Γραμματείας ΞΑΝΘΗ ΦΟΥΝΤΑ
Αρχ . Μηχ/κός με Α β.