24 Δεκ 2007

Αρχείο του Ξηριά

ΠΡΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 4 ΛΑΜΙΑ

ΑΝΑΚ
1. κ Νομάρχη
2. Δ/νση ΠΕΧΩΚύριε Διευθυντή
Πολλές πόλεις θα ζήλευαν τη Λαμία που έχει στον οικιστικό της ιστό ένα «ποτάμι», τον Ξηριά. Όμως τα τελευταία χρόνια έγιναν τόσα πολλά σε βάρος της κοίτης του χειμάρρου, με αποτέλεσμα πολλοί να λένε ότι αποτελεί «κατάρα» και όχι «πλούτο» Έχουμε την εντύπωση ότι η υπόθεση του Ξηριά είναι μια ξεχασμένη υπόθεση για όλους μας, ιδιαίτερα για τις αρμόδιες υπηρεσίες Πιθανόν να έχουν γίνει πράγματα στα πλαίσια της προστασίας και της οριοθέτησής του, που δεν τα γνωρίζουμε. Η πραγματικότητα, που τη ζούμε, δεν δείχνει ότι έχει γίνει κάτι. Η κατάσταση του χειμάρρου χειροτερεύει μέρα με τη μέρα.

Σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε τι έχει γίνει τα τελευταία αυτά χρόνια ή τι πρόκειται να γίνει από τις υπηρεσίες σας σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση και την προστασία του χειμάρρου και αν έχουν εφαρμοστεί οι μελέτες, που συντάχθηκαν στο παρελθόν για λογαριασμό της υπηρεσίας σας. Αν η ΔΤΥ δεν είναι αρμόδια γι’ αυτό, σας παρακαλούμε και πάλι να μας γνωρίσετε, ποιος φορέας είναι αρμόδιος προκειμένου να απευθυνθούμε.

Λαμία, 4/11/2005

Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων
Π Μακροπούλου 6 Λαμία
Τηλ 22310-21007ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΑΜIΑ,19-10-1995
ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΟΥ 14 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:
35100 ΛΑΜΙΑ
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 2
ΑΘΗΝΑ

Σας κοινοποιούμε τις μέχρι τώρα ενέργειές μας αναφορικά με την προστασία του «ΞΗΡΙΑ», του χειμάρρου ανατολικά της πόλης της Λαμίας, δεδομένου ότι, δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες τα απαραίτητα μέτρα.
Συγκεκριμένα η έλλειψη προστασίας αφορά την:
- αυθαίρετη καταπάτηση δημόσιας έκτασης
- αυθαίρετη κατάληψη της κοίτης του χειμάρρου από φερόμενους ιδιοκτήτες με αποτέλεσμα την αλλοίωση της έκτασης, του χαρακτήρα και της λειτουργίας του χειμάρρου με άμεσες οικολογικές, περιβαλλοντικές και πολεοδομικές συνέπειες
- παράβαση των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας, του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης της Λαμίας και του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
Σχετική νομοθεσία:
1. Ν.2853/22 «περί υδραυλικών εν γένει έργων»(άρθρο 17 παρ 2 & άρθρ 18 παρ ε)
2. Α.Ν. 1539/1938 «περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων» (άρθρο 25 κλπ)
3. Ν. 880 της 17/22-3-79 «περί καθορισμού συντελεστών δόμησης και οριοθέτησης χειμάρρων» (άρθρο 6 κλπ) και
4. το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τη μελέτη για τη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) της πόλης της Λαμίας
Σήμερα παρατηρούνται τα εξής:
1. Μπάζωμα και οικοπεδοποίηση της πλημμυρικής ζώνης και της κοίτης του ΞΗΡΙΑ
2. Ανέγερση κτιρίων επαγγελματικών στεγών, βιοτεχνιών κλπ
3. Χρήσεις με ιδιαίτερη περιβαλλοντική όχληση (μηχανουργεία, ασβεστοποιίες, κεραμοποιίες, άλλες βιοτεχνίες κλπ)
4. Τσιμεντοποίηση της κοίτης και των πλαϊνών με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία των δήθεν ιδιοκτησιών.
Η διαχείριση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα:
 τον άμεσο κίνδυνο καταστροφών από πιθανές πλημμύρες,
 την απώλεια ζωτικού χώρου πρασίνου ανατολικά της πόλης, όπως προβλέπεται από τη μελέτη για την Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λαμίας
 την απώλεια χώρου προστασίας αρκετών έμβιων όντων, πουλιών και ερπετών, ακόμα και ορισμένων αγρίων μικρών ζώων της περιοχής
 την καταστροφή του φυσικού διαύλου των δροσερών ρευμάτων του αέρα, και ιδιαίτερα της δροσερής αύρας του Μαλιακού, με δυνατότητες μείωσης των θερινών θερμοκρασιών για την πόλη.
 επιπτώσεις στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος της Λαμίας και των γύρω κοινοτήτων
 επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων
 και τέλος αρνητικές συνέπειες στη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων

ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑI Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Από τα συνημμένα έγγραφα φαίνεται καθαρά ότι οι καθ' ύλη ν αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού, αλλά και οι υπηρεσίες των Υπουργείων, ουσιαστικά ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ σε καμιά καταγγελία ή αίτηση του Ομίλου Φίλων του Δάσους και απέφυγαν συστηματικά να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του χειμάρρου. Συγκεκριμένα:
Από το 1979 μένουν στα συρτάρια των αρμοδίων οι ενέργειες για την οριοθέτηση
Επέτρεψαν την παράνομη εναπόθεση μπαζών και την τεχνική επιχωμάτωση της κοίτης του χειμάρρου και την, ως εκ τούτου, συστηματική παράνομη οικοπεδοποίηση μεγάλου τμήματος της κοίτης του.
Επέτρεψαν την καταπάτηση δημοσίων εκτάσεων και αφαίρεσαν έτσι από τους δημότες της Λαμίας και της κοινότητας της Ροδίτσας ζωτικό χώρο δημιουργώντας τεράστιους κινδύνους καταστροφών από τις πλημμύρες του χειμάρρου, οι οποίες στο παρελθόν ήταν συχνές, όπως όλοι γνωρίζουν.
Δεν εφάρμοσαν από χρόνια, και συνεχίζουν να μην εφαρμόζουν ακόμα και σήμερα, τους νόμους και το ΓΠΣ της Λαμίας.
Δεν εφάρμοσαν ποτέ τον Κτιριοδομικό Κανονισμό για σωστή - έστω πρόχειρη - οριοθέτηση της πλημμυρικής ζώνης και της κοίτης του ΞΗΡΙΑ και ιδιαίτερα την οικοδόμηση στα είκοσι (20) μέτρα τουλάχιστον από την πρόχειρη οριογραμμή της πλημμυρικής ζώνης του.
Αδιαφόρησαν στις επισημάνσεις και τα συμπεράσματα του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που περιέχονται στην έκθεση - έρευνα για τις καταπατήσεις της κοίτης του χειμάρρου.
Δεν εφάρμοσαν τουλάχιστον την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν. 1539/1938 «περί προστασίας δημοσίων κτημάτων» η οποία αναφέρει «διατάσσει (ο εισαγγελεύς) την απαγόρευσιν διακατοχικών πράξεων εις αμφοτέρους τους διαδίκους και πάντα τρίτων μέχρι της υπό του δικαστηρίου λύσεως της διαφοράς-..»
Έδωσαν παράνομες οικοδομικές άδειες χωρίς να τηρηθεί η σχετική νομοθεσία αναφορικά με τις εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων, όταν ο νόμος ρητά αναφέρει ότι δεν δίνονται κυκλοφοριακές σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από τη σιδηροδρομική γραμμή ή ισόπεδο κόμβο εθνικών δρόμων.
Έγιναν δεκτές και νομιμοποιήθηκαν παράνομες αλλαγές στη χρήση εγκαταστάσεων για τις οποίες χορηγήθηκαν στο παρελθόν - πάλι παράνομα ¬οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων. Και συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς νόμιμες συνδέσεις.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟMΙΛO ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEΝ. ΓPAMMATEAΣ
.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΛΟΥΚΑΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 1995
NΓ/γθ/695/95

Όμιλος Φίλων του Δάσους
Υπόψη Προέδρου Στέφανου Σταμέλλου
Σκληβανιώτου 14
351 00 - ΛΑΜΙΑ

Αγαπητέ Κύριε Σταμέλλο,

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι διαβιβάσαμε την από 26/10/95 επιστολή σας στην αρμόδια υπηρεσία στις Βρυξέλλες.

Σας εσωκλείουμε το ειδικό έντυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μελλοντικά σε περίπτωση καταγγελίας, όπως ορίζεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Με τιμή,

Ναταλία Γκούφα
Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης


Βασιλίσσης Σοφίας 2 - 10674 Αθήνα .
Τηλέφωνο: 7251000. Τηλεομοιοτυπία: 7244620. Telex: 21-9324 ECAT GR.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 4 -1-1996
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. οικ. 96


τ αχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας ΠΡΟΣ:1.Νομάρχη Φθιώτιδας
Ταχ. Κώδικας : 35100 Ενταύθα
Πληροφορίες : Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ. 2. Περιφερειακό Δ/ντη
Τηλέφωνo : 0231-43191 Ν. Φθιώτιδας
Fax : 0231-42502. Ενταύθα

ΚΟIΝ:1 Δ/νση ΠΕΧΩ Στ. Ελλάδας
Ενταύθα
2.0μιλο Φίλων του Δάσους
Σκληβανιώτoυ 14 Λαμία

ΘΕΜΑ:"Καταγγελίες για καταπατήσεις και επιχώσεις στο χείμαρρο Ξηριά Λαμίας"

ΣΧΕΓ:α.Το 1425/15-9-95 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ. Στ. Ελλάδας
β.Η από 27-10-95 προσφυγή - καταγγελία του Ομίλου Φίλων του Δάσους
γ.Η 5260/22-12-95 απόφαση μας

Σας στέλνουμε συνημμένα φωτ/φο της (β) σχετικής προσφυγής - καταγγελίας του Ομίλου Φίλων του Δάσους προκειμένου να εξετασθούν τα καταγγελλόμενα και να γίνουν οι νόμιμες ενέργειες από τις υπηρεσίες σας.
Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι η πιο πάνω προσφυγή - καταγγελία εξετάσθηκε από μας ως προς το σημείο που στρέφεται κατά της 327/95 οικ. Αδείας της Δ/νσης ΧΩΠ του Νομού σας και απορρίφθηκε με την (γ) σχετική απόφαση μας ως εκπρόθεσμη, πλην όμως είναι δυνατή και πρέπει να γίνει επανεξέταση της νομιμότητας των καταγγελλομένων νομαρχιακών πράξεων από τις υπηρεσίες που τις εξέδωσαν σύμφωνα με τον Α.Ν.261/68 ΦΕΚ 12Α, προκειμένου αυτές να ανακληθούν σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση νόμου.
Επίσης σας υπενθυμίζουμε και το (α) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειάς μας, που αφορούσε παρόμοιες καταγγελίες για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση στο σύνολό τους, και παρακαλούμε να ενημερωθούν για τις νόμιμες ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών σας οι ενδιαφερόμενοι και η υπηρεσία μας.


Συνημμένα:
Φωτ/φο (β) σχετικής προσφυγής – καταγγελίας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΔ.
Χρον Αρχείο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-12-1995
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Aρ.Πρωτ. 5260Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 35100
Πληροφορίες : Δ/νση ΠΕΧΩ.
Τηλέφωνο : 0231-43191

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ.:"Απόρριψη προσφυγής του Ομίλού Φίλων του Δάσους κατά της 327/95 οικ. αδείας της Δ/νσης ΧΩΠ της ΝΑ. Φθιώτιδας.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 61 και επ. Του Ν.1622/1986 τοπική αυτ/ση - Περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός.
β. Του άρθρου μόνου του ΠΔ. 51/1987 καθορισμός των Περιφερειών της χώρας για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφερειακής ανάπτυξης.
γ . Της παρ. 12 του άρθρου 18 του Ν. 2218/ 1994, ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις.
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/95 "Περί διοικητικής αποκεντρώσεως" όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ.8 του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94Α)
2. Την 327/29-5-95 αδείας οικοδομής της Δ/νσης ΧΩΠ ΝΑ. Φθιώτιδας που αφορά την ανέγερση νέου κτιρίου βιοτεχνίας μεταλλικών κατασκευών από τους Δημήτριο – Αθανάσιο και Κων/νο Γαλανό" στην περιοχή Λαμίας.
3. Την από 27-10-95 εκπρόθεσμη προσφυγή του Ομίλού Φίλων του Δάσους κατά της προαναφερομένης οικ. αδείας.
4. Το ΤΠ 7763/8-11-95 έγγραφο της Δ/νσης ΧΩΠ ΝΔ. Φθ/δας.
5. Τον φάκελο της υπόθεσης.

Επειδή:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3200/55 και το άρθρο 18 παρ 12 του Ν. 2218/94 επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής για παράβαση νόμου κατά πράξεων του Νομάρχη ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή κοινοποίηση ή τη γνώση της πράξης.
Επειδή στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (Τα αρ. 22/ 16-8-95, 24/23-8-95, 25/23-8-95 του Ομίλου Φίλων του Δάσους και τα αρ 6475/20-9¬95, 7763/8-11-95 της Δ/νσης ΧΩΠ ΝΑ. Φθιώτιδας) ο προσφεύγων είχε γνώση τις προσβαλλομένης οικ. Άδειας που εκδόθηκε στις 29-5-95, τουλάχιστον από την ημερομηνία 16-8-95 κατά την οποία υπέβαλε την αρ 22/ 16-8-95 καταγγελία η δε προσφυγή κατατέθηκε στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας στις 27-10-95, μετά δηλαδή την παρέλευση τις αποκλειστικής προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί ως εκπρόθεσμη.

Αποφασίζουμε

Απορρίπτεται η προσφυγή του Ομίλου Φίλων του Δάσους για τους λόγους που αναφέρονται στο αιτιολογικό της παρούσας απόφασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 28-11-1994
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. 1750

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση :Ροζάκη-Αγγελή 30
Ταx. Κώδικας: 35100 ΠΡΟΣ : 1. Γραφείο Γ.Γ. Περιφέρειας
Πληροφορίες:Ε. Επισκόπου Στερεάς Ελλάδας
Τηλέφωνο :43191 Ενταύθα
FAX:0231-42502 2. Γραφείο Νομάρχη Φθιώτιδας
Ενταύθα
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ : «Επίχωση Κοίτης χειμάρρου Ν. Φθιώτιδας (Με συνημμένο
Ξηριά Λαμίας» Φωτ/φο του 30586/8-11-94
Εγγράφου)
Ενταύθα
4. Δήμο Λαμίας
ΣΧΕΤ.: α) Το 1624/16-12-92 έγγραφό μας Ενταύθα
β) Το 30586/9-11-94 έγγραφο του
Δήμου Λαμίας


Ύστερα από το (β) σχετικό του Δήμου Λαμίας, σας υπενθυμίζουμε το (α) έγγραφό μας με το οποίο σας δόθηκαν οδηγίες για συνεχή έλεγχο των αυθαιρέτων επιχώσεων στην κοίτη του εν λόγω χειμάρρου και παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους και την υπηρεσία μας για τις μέχρι σήμερα ενέργειές σας. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας με συνημμένο φωτ/φο του (β) σχετικού, παρακαλείται να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους για τις δικές της ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, (Καθορισμός οριογραμμών Χειμμάρου, έγκριση – κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων κλπ)


Συν/να : Φωτ/φο (β) σχετικού Με εντολή Γ.Γ.Π
Ο Διευθυντής
Ε.Δ. α. α.
1. Χ.Α.
2. Φ.Δ.16.1 Ηρακλής Μωραϊτnς
3. Ε.Επισκόπου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λαμία. 16.5.1994...... 199ΤΜΗΜΑ Αριθ. Πρωτ. ……………..Βαθμός Προτεραιότητας
ΓΡΑΦΕΙΟ …………………………. ΤΥ 3739
ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Υψηλάντου 4
Πληροφορίες: .Γ..Κουμπάρου
Τηλέφ : 42848 ΠPOΣ: Όμιλο Φίλων του Δάσους
Σκληβανιώτου 14-Ενταύθα
Θέμα: Σύνταξη για οριοθέτηση τοπογραφικού διαγράμματος
χειμάρρου Ξηριά Λαμίας.

Σχετικό: Το με αρ.Πρωτ. 15/5.4.94 έγγραφό σας.

Σας γνωρίζουμε ότι έχει ενταχθεί στο Νομαρχιακό Πρόγραμμα έτους 1994 η «Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος χειμάρρου Ξηριά Λαμίας» με πίστωση 5.000.000 δρχ.

Εσωτερ. Διανομή
--------------¬
1.Φ.3.6.6
2.Γ.Κουμπάρου Ο ΔΙντής ΤΥ
3.ΤΕΕ

Σωτ.Δροσος
Τμηματάρχης Α'ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΑΜIΑ,28-3-1995
ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΟΥ 14 - ΛΑΜΙΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 14
Τηλεφ.: 42199 και 33626


ΠΡΟΣ : Την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου
Ροζάκη Αγγελή 40
35100 Λαμία


Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε φωτοαντίγραφα των χαρτών, των διαγραμμάτων και των άλλων στοιχείων. που αφορούν τον Ξηριά, τον χείμαρρο ανατολικά της πόλης της Λαμίας

Τα στοιχεία αυτό τα χρειαζόμαστε για την πραγματοποίηση ΗΜΕΡΙΔΑΣ με θέμα:

¬"Ο ΞΗΡΙΑΣ – ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ"

Εκ των προτέρων σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε στη συνεργασία σας για την πραγματοποίηση της ημερίδας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEΝ. ΓPAMMATEAΣ
.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΛΟΥΚΑΣ


ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΑΜIΑ,26-4-1995
ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΟΥ 14 - 35100 ΛΑΜΙΑΠΡΟΣ : Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Δημοσίων Κτημάτων
Αθήνα

ΚΟΙΝ.: Την Κτηματική Υπηρεσία Ν.Φθ/δας
Ροζάκη Αγγελή 40
35100 Λαμία

Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε φωτοαντίγραφο του φακέλου, που αφορά την υπόθεση του χειμάρρου «ΞΗΡΙΑΣ» της Λαμίας (αλληλογραφία, διαγράμματα και χάρτες) προκειμένου να τον χρησιμοποιήσουμε στο δικαστήριο, που θα γίνει στη Λαμία στις 16 Μαΐου, υπόθεση που είμαστε μάρτυρες κατηγορίας για παράνομες καταπατήσεις της κοίτης του παραπάνω χειμάρρου.
Σας διαβιβάζουμε επίσης απάντηση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας σε αντίστοιχο αίτημά μας για χορήγηση φωτοαντιγράφου του φακέλου, την οποία δεν θεωρούμε ικανοποιητική, δεδομένου ότι πρόσφατες υπουργικές οδηγίες αλλά και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλουν την ενημέρωση των πολιτών και οργανώσεων για θέματα που έχουν άμεσο ή έμμεσο έννομο συμφέρον.
Αλλά και πάλι, όλα τα στοιχεία δεν μπορεί να θεωρούνται απόρρητα. Κάποια είναι ανακοινώσιμα και μπορεί να δοθούν στους ενδιαφερόμενους.
Για κάθε περίπτωση μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο 0231-42199 κ. Σταμέλλο ή στη Δ/νση : Σκληβανιώτου 14 – 35100 Λαμία

Σας ευχαριστούμε
Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στέφανος Σταμέλλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 5 – 4 - 1995
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ.143/511
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Ρ.Αγγελή 30 ΠΡΟΣ : ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Ταχ. Κώδικας : 35100 Σκληβανιώτου 14
Πληροφορίες : Δ.Ψωρογιάννης Ενταύθα 35100
Τηλέφωνο : 35020


ΘΕΜΑ : Δίδονται πληροφορίες
ΣΧΕΤ.: 14/28-3-95


Απαντώντας στο παραπάνω δικό σας έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι, η υπηρεσία μας ύστερα από την με αριθμό 1100978/6293/40010/16-9-94 Διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, συλλέγει και επεξεργάζεται τα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χειμάρρου Ξηριά Λαμίας.
Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων θα σταλούν στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών δια την γνωμοδότηση και οριστική λύση του προβλήματος.
Ύστερα από τα παραπάνω δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας και πέραν τούτου σύμφωνα με την με αριθμό 0400/20/8-6-88 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών τα αιτούμενα στοιχεία είναι απόρρητα.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Κων/νος Τσιλίκας

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΑΜΙΑ, 23/08/1995
ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΟΥ 14 35100 ΛΑΜΙΑ αριθμ πρωτ: 25ΠΡΟΣ: Την Επιτροπή Περιβάλλοντος
Της Ν.Α Φθιώτιδας
ΕΝΤΑΥΘΑ

Σας είναι γνωστή η καταγγελία για την παράνομη ανέγερση οικοδομής εντός της κοίτης και της πλημμυρικής ζώνης του χειμάρρου Ξηριά, ανατολικά της πόλης της Λαμίας και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην νεοανεγειρόμενη οικοδομή των αδελφών Γαλανού δίπλα στην αντιπροσωπεία ΚΥΡΙΤΣΗ, μεταξύ της Γέφυρας της Ν Μαγνησίας και της σιδηροδρομικής γραμμής.
Σας είναι γνωστό επίσης ότι οι χείμαρροι έχουν ειδικό καθεστώς προστασίας γιατί επιτελούν ιδιαίτερη λειτουργία αναφορικά με τα σημερινά περιβαλλοντικά προβλήματα (πλημμύρες και άλλα καιρικά φαινόμενα, ρεύματα αέρα, πνεύμονες πρασίνου, χώροι αναψυχής και βιότοποι σπανίων ερπετών και πτηνών).
Η Λαμία σαν πόλη έχει το φυσικό προνόμιο να διέρχεται σχεδόν μέσα από τον οικιστικό της ιστό ο ΞΗΡΙΑΣ, που όλοι έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει όμως μάρτυρες πλήθους παρανομιών στην κοίτη του χειμάρρου, που αφορούν το μπάζωμα, την ρίψη σκουπιδιών, τις παράνομες επιχωματώσεις και αλλοιώσεις της κοίτης, την καταπάτηση δημοσίων εκτάσεων και δημόσιας περιουσίας. την ανέγερση οικοδομών και το σπουδαιότερο την πλήρη αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και την αλόγιστη αλλαγή της χρήσης της γης του από φερόμενους ιδιοκτήτες.
Δυστυχώς σ' αυτά όλα, παρά τη σωρεία των καταγγελιών και αναφορών (σχετικός φάκελος είναι στη διάθεσή σας) φορέων της πόλης αλλά και πολιτών. δεν υπήρξε η ανάλογη δραστηριοποίηση των υπευθύνων υπηρεσιών για την πραγματική προστασία του χειμάρρου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
Η Επιτροπή σας, ως αρμόδια επιτροπή της ΝΑ όφειλε να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των χειμάρρων. Δεν είδαμε καμιά απολύτως παρέμβασή σας.
Όφειλε η Επιτροπή σας να υπογραμμίσει στις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομία, Κτηματική Υπηρεσία, Δ/νση Υγείας) την ευθύνη τους για την επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις αποφάσεις τους ή τις παραλείψεις τους ή τις αμέλειές τους αναφορικά με τον Ξηριά και να αναλάβετε την ευθύνη ,που σας αντιστοιχεί.
Επειδή κανείς δεν είναι αμέτοχος σ’ αυτό το ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ, όπως πολύ εύστοχα χαρακτήρισε ο τοπικός τύπος και επειδή το έγκλημα δυστυχώς συνεχίζεται, κάνουμε σε σας έκκληση να σηκώσετε το βάρος της αποκατάστασης των παρανομιών, όσες μπορούν να αποκατασταθούν, ΩΣ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, δικαιολογώντας έτσι και τον τίτλο σας.
για το ΔΣ του ΟΜΦΙΔΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ


ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΑΜΙΑ 22/08/1995
ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΟΥ 1435100 ΛΑΜIΑΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Τεχν Υπηρεσιών
Υψηλάντου 4
ΕΝΤΑΥΘΑ

Παρακαλούμε να μας δώσετε αντίγραφο της αλληλογραφίας της υπηρεσίας σας με το Τμήμα Πολεοδομίας Λαμίας και το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας, που αφορά την έκδοση της αδείας της οικοδομής Αδελφών Γαλανού στην κοίτη του χειμάρρου Ξηριά. ανατολικά της Λαμίας. για την οποία πρόσφατα σας καταθέσαμε σχετική καταγγελία.

για το ΔΣ του ΟΜΦΙΔΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΑΜΙΑ 23/08/1995
ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΟΥ 1435100 ΛΑΜIΑ αριθμ πρωτ: 24ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Τεχν Υπηρεσιών
Υψηλάντου 4
ΕΝΤΑΥΘΑ

Σας καταγγέλλουμε για μια φορά ακόμη ότι στην κοίτη του χειμάρρου Ξηριά, ανατολικά της πόλης της Λαμίας οι ιδιοκτήτες της υπό ανέγερση οικοδομής αδελφοί Γαλανού (δίπλα στην αντιπροσωπεία Κυρίτση) έχουν εναποθέσει υλικά εκσκαφών και άλλα υλικά οικοδομών με αποτέλεσμα την γενικότερη όχληση του περιβάλλοντος αλλά, το σπουδαιότερο, την εκτροπή της κοίτης και του ρου του χειμάρρου.
Σας επισημαίνουμε ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία έχετε αποκλειστικά την ευθύνη της προστασίας των μη οριοθετημένων χειμάρρων και ως εκ τούτου πρέπει να προχωρήσετε στην άμεση διακοπή των εργασιών της υπό ανέγερση οικοδομής και την άμεση απομάκρυνση των υλικών από την κοίτη του Ξηριά.
Είναι σ' όλους γνωστό ότι οι χείμαρροι έχουν ειδικό καθεστώς προστασίας και οφείλετε να το εφαρμόσετε και να το σεβαστείτε.
Για μια φορά ακόμη σας ζητάμε να μας χορηγήσετε αντίγραφο όλου του φακέλου του χειμάρρου Ξηριά, που έχετε στην υπηρεσία σας, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουμε στην δικαιοσύνη ασκώντας έννομο συμφέρον.

για το ΔΣ του ΟΜΦΙΔΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΑΜΙΑ, 23/08/1995
ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΟΥ 1435100 ΛΑΜΙΑ αριθμ πρωτ: 24ΠΡΟΣ: Το Τμήμα Πολεοδομίας
τέρμα Παπαποστόλοu
ΕΝΤΑΥΘΑ

Σε συνέχεια της πρόσφατης καταγγελίας μας για την παράνομη ανέγερση οικοδομής μέσα στην κοίτη και την πλημμυρική ζώνη του χειμάρρου Ξηριά ανατολικά της πόλης της Λαμίας (οικοδομή των αδελφών Γαλανού. δίπλα στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων ΚΥΡΙΤΣΗ) παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν η άδεια ανέγερσης οικοδομής συνοδεύεται από προέγκριση χωροθέτησης και άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης.

για το ΔΣ του ΟΜΦΙΔΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λαμία 27-5-1995
Αρ.Πρωτ. ΤΥ 6378
Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντου 4
Πληροφορίες : Α.Μοδιάτης ΠΡΟΣ : Την Δ/νση Χωρ. Κ΄ Περιβάλλοντος
Τηλέφωνο : 23619 Παπαποστόλου 61 – Ενταύθα

ΚΟΙΝ.: 1. κο Νομάρχη Φθ/δας
2. Α.Τ. Λαμίας - Ενταύθα


ΘΕΜΑ : Διακοπή εργασιών.Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν ελέγχου του αριθμ. ΤΟ 1750/17-3-95 εγγράφου σας, το οποίο μας διαβιβάσατε τις 23-6-95, διαπιστώσαμε ότι δεν έχει εφαρμοσθεί ο νόμος ο οποίος ορίζει ότι για την δόμηση κοντά σε ρέματα απαιτείται ο καθορισμός των οριογραμμών του ρέματος σύμφωνα και με τις διατάξεις 6 του Ν.880/1979 (ΦΕΚ 50/Α) και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 όταν δεν έχει γίνει αυτή, μπορεί να γίνει προσωρινά από την Πολεοδομία ο καθορισμός της οριογραμμής του ρέματος και όχι ο καθορισμός της απόστασης της οικοδομής όπως έγινε από την Υπηρεσία σας.

Εφόσον λοιπόν δεν έχει γίνει καθορισμός της οριογραμμής του ρέματος ούτε και από την Υπηρεσία σας, δεν είναι δυνατή η δόμηση.

Επιπλέον όπως και στο προηγούμενο έγγραφό μας, σας επισημάναμε δεν είναι δυνατόν να γίνει καθορισμός της οριογραμμής από την Υπηρεσία σας στο συγκεκριμένο χείμαρρο διότι γίνεται τώρα από την Υπηρεσία μας,

Κατόπιν τούτων σας καλούμε όπως προβείτε στην ανάκληση της οικοδομικής άδειας των Αφων Γαλανού, η οποία όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έχει εκδοθεί παράτυπα, προβαίνοντας ταυτόχρονα στην άμεση διακοπή των εργασιών

Για κάθε περαιτέρω συνέχιση των εργασιών και ολοκλήρωση της οικοδομής θα φέρετε κέραια την ευθύνη

Ε.Δ. Ο Δ/ντής ΤΥ
1. Φ.1.19.2
2. κ.Δ/ντή
3. ΤΕΕ Σωτ. Δρόσος
4. κ.Μοδιάτη

Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ


Επί της αναφοράς του Ομίλου Φίλων του Δάσους περί καταπάτησης και παράνομης οικοδόμησης της κοίτης του χειμάρρου "ΞΗΡΙΑΣ" Λαμίας.Η ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΕΜΟΥ – ΡΙΖΟΥ


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1994


ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχυδ.Δ/νση: Οθωνος 57
ΤΗλ. 0231-23298


A’ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΩΝ: ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Σκληβανιώτου 14 35100 ΛΑΜΙΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΣΕ/6406/2-12-93

ΘΕΜΑ: Καταπάτηση και παράνομη
οικοδόμηση της κοίτης του
χειμάρρου «ΞΗΡΙΑΣ» Λαμίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 10 ημέρες


ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Κτηματική Υπηρεσία, Τμήμα
Πολεοδομίας και Π.Ε. Ν. Φθιώτιδας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Όλους τους κατοίκους του
Η ΥΠΟΘΕΣΗ : Δήμου Λαμιέων και της Κοινότητας
Ροδίτσας και γενικότερα το
Ελληνικό Δημόσιο.


ΕΛΕΓΚΤΗΣ: Μαρία Κέμου-Ρίζου

B΄ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Ανατολικά της πόλης Λαμίας ευρίσκεται ο χείμαρρος «Ξεριάς» ή "Ξηριάς" ο οποίος αρχίζει από τις νότιες παρυφές της Όθρυς συνεχίζει κατά μήκος των ανατολικών ορίων της πόλης πλησίον του νεκροταφείου αυτής, εισέρχεται στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Ροδίτσας και καταλήγει σε τάφρο της Λαμίας που έχει διανοιγεί για διευθέτηση των ομβρίων υδάτων.
Ο χείμαρρος αυτός (παλαιό μεγάλο ρέμα) συγκεντρώνει όλα τα νερά των Βροχών και τα οδηγεί έξω από την πόλη με αποτέλεσμα να προφυλάσσει την γύρω περιοχή από πλημμύρες.
Το μέρος του χειμάρρου που ενδιαφέρει την παρούσα έρευνα αρχίζει νοτιότερα της θέσης "Ταράτσα" και διακρίνεται σε τρία τμήματα ήτοι: α) από την περιοχή των λατομείων μέχρι την οδική γέφυρα όπου η διασταύρωση της εθνικής οδού Λαμίας Καρδίτσας με την οδό Στυλίδας β) από το σημείο αυτό μέχρι τη γέφυρα της σιδηροδρομικής γραμμής Λαμίας-Στυλίδας και γ) συνέχεια το υπόλοιπο τμήμα που φθάνει μέχρι τη συμβολή του "Ξεριά" με την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας.
Σύμφωνα με την καταγγελία, σε όλο το μήκος που φθάνει περίπου τα 2.500 μ. όπου και η αξία της γής είναι υψηλή, γίνονται διαρκώς επιχώσεις με σκοπό την οικοπεδοποίηση της κοίτης του χειμάρρου ακόμη δε παρατηρείται και παράνομη οικοδόμηση.
Επειδή λοιπόν πρόκειται για παράνομη αλλαγή της χρήσης της γης και καταπάτηση της δημόσιας έκτασης με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται, Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ (ΟΜ.ΦΙ.ΔΑΣ). αφού έκανε την καταγγελία δημόσια και όχι μόνον προς κάθε αρμόδιο φορέα και δεν έτυχε της δέουσας απάντησης προσφεύγει στο ΣΕΛΔΔ και ζητάει:
α) Να οριοθετηθεί και να προστατευθεί η κοίτη του "Ξεριά",
β) Να ελεγχθούν όλες οι άδειες οικοδομής που δόθηκαν μέχρι τώρα και να σταματήσει το συντομότερο κάθε οικοδομική δραστηριότητα σε αμφισβητούμενες περιοχές και
γ) Επειδή δεν κατόρθωσε να πληροφορηθεί ποιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες για την προστασία της κοίτης του χειμάρρου να ερευνηθεί αυτό και από κοινού να αναληφθεί εκστρατεία διάσωσης της περιαστικής περιοχής της Λαμίας από την αλόγιστη χρήση της γης.

Γ' ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Σε εκτέλεση της με αριθμ.ΣΕ 6406/2-12-93 εντολής Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης που μας ανατέθηκε επισκεφθήκαμε όλες τις τυχόν εμπλεκόμενες υπηρεσίες ήτοι:
. .
α) Δασαρχείο Λαμίας
β) Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας
γ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Φθιώτιδας
δ) Κτηματική Υπηρεσία Ν. Φθιώτιδας
ε) Τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε.
στ) ΔΙεύθυνση Προγραμματισμού Ν. Φθιώτιδας
με τις οποίες συνεργασθήκαμε και ζητήσαμε τις απόψεις τ ω ν στο παραπάνω θέμα.
Το Δασαρχείο Λαμίας όπως και η Διεύθυνση Δασών εδήλωσαν ότι η κοίτη του χειμάρρου αυτού δεν είναι δασική έκταση κα ι ως εκ τούτου οι δασικές υπηρεσίες δεν έχουν αρμοδιότητα επ’ αυτής. Παρόλα αυτά έχουν γίνει εκ μέρους της υπηρεσίας οι απαραίτητες ενέργειες περιφρούρησης των συμφερόντων του Δημοσίου.
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, αναγνώρισε πως βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι αρμόδια για την αστυνόμευση των υδάτων και την οριοθέτηση των χειμάρρων
Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου εδήλωσε ότι είναι υπεύθυνη για την προστασία των καταγεγραμμένων δημοσίων κτημάτων όπως και για την καταγραφή αυτών που δεν είναι μεν καταγεγραμμένα αλλά όπως προκύπτει από καταγγελίες ή κείμενες διατάξεις νόμων πρέπει να καταγραφούν. Στην προκειμένη περί¬πτωση για να καταγραφεί η κοίτη του χειμάρρου πρέπει να γίνει η οριοθέτηση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, βάσει, δε αυτής να προβεί στις επόμενες διαδικασίες όπως διοικητική αποβολή, περίφραξη ή δεδροφύτευση κλπ
Τέλος το Τμήμα Πολεοδομίας δεν έχει μεν άμεση σχέση με το αντικείμενο έμμεσα όμως εμπλέκεται όπως στη χορήγηση αδειών οικοδόμησης ή περιφράξεων και γενικά στη διαδικασία των αυθαιρέτων κατασκευών στην παραπάνω περιοχή.


Δ' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ

1. Απόσπασμα του. Κτηματολογικού Χάρτη του Δήμου Λαμίας που αφορά την περιοχή και συνέταξε η σχετική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Δασών Φθιώτιδας.
2. Το με αριθ.Φ.143/536/20-5-92 έγγραφο Κτηματικής Υπηρεσίας
3. Το με αριθ.Φ.143/670/25-6-92 έγγραφο Κτηματ. Υπηρεσίας μετά των συνημμένων εκθέσεων α) Επιθεωρητού Δημοσίων Κτημάτων Γ. Τριανταφύλλου και β) Τεχνικών εκθέσεων τοπογρά¬φου μηχανικού Γ. Ασημακόπουλου.
5. Το με αριθ.1062306/4741/ΑΟΟ10/23-7-93 έγγραφο Υπουργ. Οικον
6. Το με αριθ.10950/25-11-92 έγγραφο Τμήματος Πολεοδομίας
6. Η από Δεκέμβριο 1992 ανακοίνωση καταγγελία του ΟΜ.ΦΙ.ΔΑΣ που εδόθη για δημοσίευση στο «Λαμιακό Τύπο» καθώς και η αντίστοιχη δημοσίευση.
7. Το με αριθ.8370/7-12-92 έγγραφο Δασαρχείου Λαμίας.
8. Το με αριθμ.407/7-12-92 έγγραφο Κ Ε Δ
9. Το με αριθ.19247/8-12-92 έγγραφο Δήμου Λαμιέων
10.Το με αριθμ.1624/16-12-92 έγγραφο ΔΙ ΠΕ ΧΩ ΣΤ Ελ.
11 .Το με αριθμ.ΤΠ 11984/20-1-93 εγγρ. Πολεοδομίας
12.Το με αριθ.3476/20-1-93 έγγραφο Διεύθυνσης Δασών
13.Το με αριθ.304/26-4-93 έγγραφο Κοινότητας Ροδίτσας
14.Η από 4-5-93 επιστολή ΟΜ.ΦΙ.ΔΑΣ προς ΔΤ Υ .
15.Το με αριθ.Φ.143/528/6-5-93 έγγραφο Κτηματ. Υπηρεσία
16.Το με αριθ.Φ.143/575/13-5-93 έγγραφο Κτημ. Υπηρεσίας
17.Το με αριθ.453/24-5-93 έγγραφο Κοινότ. Ροδίτσας
18.Το με αριθ.Φ.143/641/25-5-93 έγγραφο Κτηματ. Υπηρεσίας
19.Το με αριθ.465/26-5-93 έγγραφο Κοινότ. Ροδίτσας
20.Το με αριθ.1073357/4257/ΑΟ010/4-6-93 έγγ.Υπουργ.Οικον.
21.Το από Σεπτέμβριο 93 απόσπασμα Τοπογρ. Διαγρ. Χειμαρ. «Ξεριά»
22.Το με αριθ.Φ.113/1265/22-9-93 έγγραφο Κτημ. Υπηρεσίας
23.Το με αριθ.110/1-10-93 έγγρ. Πταισματοδικείου Λαμίας
24.Το με αριθ.1395/21-10-93 έγγρ. Κτηματικής Υπηρεσίας μετά της έκθεσης αυτοψίας.
25.Το με αριθ.ΣΕ 48/4-11-93 έγγραφο προς ΣΕΛΔΔ
26.Το με αριθ. Φ 143/1544/19-11-93 έγγραφο Κτηματικής Υπηρεσίας μετά αποσπάσματος του από 23-12-87 Κτηματολογικού Διαγράμματος οριστικής μελέτης έργων διευθετήσεως
27.Το με αριθ.1494/16-12-93 έγγρ.15ης Π Υ Δ Ε
28.Το με αριθ. ΤΥ 8914/17-12-93 έγγρ. Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
29.Ενημερωτικό σημείωμα της Δ Τ Υ προς ΣΕΛΔΔ
30.Το με αριθ.Τ Π 10401/10-1-94 έγγρ. Πολεοδομίας .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
1. Ν.880 της 17/22-3-79 (ΦΕΚ 58 Α') άρθρο 6 "περί καθορισμού συντελεστών δόμησης και οριοθέτησης χειμάρρων".
2. Ν.2853/22 άρθρο 17 (ΦΕΚ 116/16-7-22) "Περί υδραυλικών εν γένει έργων".
3. Π.Δ.910/10-10-77 (ΦΕΚ 305 Α) "περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Εργων".
4. Π.Δ.551/1988 (ΦΕΚ 259/1988) "Οργανισμός Νομαρχιών Οργάνωσης Οικονομικών Υπηρεσιών".
5. Α.Ν.1539/1938 Άρθρα 2, 10, 22, 25 (ΦΕΚ 488/29-12-38 Α) "Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ


Ε΄ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με βάση τον Αστικό κώδικα και μάλιστα τα ελευθέρως και αενάως ρέοντα ύδατα ως κοινής τα - κοινόχρηστα - ανήκουν στο Δημόσιο.
Ο χείμαρρος όμως ή το ρέμα δεν αποτελεί ποταμόν διότι δεν υπάρχει αενάως ρέον ύδωρ. Γενικά η κοίτη χειμάρρου ή ρέματος κατ' αρχήν ανήκει στον κύριο του εδάφους επί του οποίου εσχηματίσθηκε εκτός εάν είναι αδέσποτος οπότε ανήκει στο Δημόσιο . Η κοίτη του «Ξεριά», κατά κοινή ομολογία και από μακρού χρόνου πεποίθηση ανέκαθεν ήταν αδέσποτη και ως εκ τούτου ανήκει αποκλειστικά στο Δημόσιο (άρθρο 2 παρ. 1 ΑΝ1539/38).
Όλα τα ακίνητα του Δημοσίου τα οποία είναι γνωστά στο Υπουργείο των Οικονομικών (Δ/νση Δημοσίων Κτημάτων)ως δημόσια κατεχόμενα υπό τρίτων, ή καταγγέλλονται από ιδιώτες ως τοιαύ¬τα, καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο, η δε αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε εξακρίβωση των επ' αυτών δικαιωμάτων του Δημοσίου
Προς τούτο εκδίδεται εντολή του Υπουργού των Οικονομικών προς τους οικονομικούς επιθεωρητάς ή άλλους αρμοδίους υπαλλή¬λους όπως πληροφορηθούν περί των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του ακινήτου και περί των δικαιωμάτων του κατέχοντος ιδιώτου.
Το πόρισμα της εξέτασης υποβάλλεται στο Υπουργείο των Οικονομικών (Δ/νση Δημοσίων Κτημάτων) εισάγεται δε η υπόθεση στο (κατά το άρθρο 10 του ΑΝ 1539/38) "Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων» ( Γ Σ Δ Κ) το οποίο γνωμοδοτεί επί του προκειμένου (άρθρο 25 παρ.1 ,2,3 Α.Ν.1539!38).
Αρμόδια υπηρεσία για την καταγραφή των Δημοσίων κτημάτων είναι η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου όπως αυτό προκύπτει από το άρθρο 9 του Π.Δ.551/88 «περί Οργάνωσης των Οικονομικών Υπηρεσιών» στο οποίο περιγράφονται οι αρμοδιότητες των Κτηματικών Υπηρεσιών. και οι οποίες μεταξύ των άλλων είναι: α) η ενέργεια κάθε διοικητικής πράξης σχετικής με την κτήση κινη¬τής περιουσίας ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το Δημόσιο, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από ειδικούς νόμους και.... ια) Η μέριμνα για κάθε είδους κτηματογραφήσεις και σύνταξη τεχνικών μελετών που αφορούν τα ανωτέρω αντικείμενα.
Παράλληλα στο Π.Δ. 910/77 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα στο άρθρο 79 αναφέρεται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας μεταξύ των οποίων είναι και των δημοσίων έργων και υδάτων. Το άρθρο 17 του Ν.2853/22 που αναφέρεται στην αστυνόμευση των Δημοσίων υδάτων προβλέπει ότι: Ουδείς δύναται να κατασκευάσει χωρίς άδεια έργα στην κοίτη και στην περιοχή των πλημμύρων, ποταμών, χειμάρρων, ρυακίων, η δε άδεια χορηγείται από το Νομάρχη κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου Νομομηχανικού. Οι γραμμές μέχρι των οποίων νοείται ότι υφίσταται η απαγόρευση του προηγουμέ¬νου άρθρου καθορίζεται σε περίπτωση αμφισβήτησης από το Νομάρχη μετά γνώμη του Επιθεωρητού Δημοσίων Έργων.
Εξ’ άλλου το άρθρο 6 του Ν.880/79 ορίζει ότι:
Οι εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών στερου¬μένων ρυμοτομικού σχεδίου χείμαρροι, ρύακες, ρεύματα αποτυπώ¬νονται επί τοπογραφικού και υψομετρικού διαγράμματος υπό κατάλληλον κλίμακα συντεταγμένου α) υπό του Υπουργείου Δημο¬σίων έργων ή β) της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού ή γ) υπό των Δήμων ή Κοινοτήτων δ) υπό έχοντος αρμοδιότητα προς σύνταξιν τοιούτου διαγράμματος ιδιώτου μηχανικού, θεωρη¬μένων των δύο τελευταίων περιπτώσεων από την αρμοδία Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣT΄ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε διαπιστώσαμε ότι η έρευνα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κοίτης του χειμάρ¬ρου αρχίζει τουλάχιστον από τον Απρίλιο 1979 οπότε και συν¬τάχθηκε η έκθεση διοικητικής έρευνας προς εξακρίβωση των δικαιωμάτων κυριότητας του Δημοσίου επί της κοίτης του από τον τότε επιθεωρητή Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών Γ.Τριανταφύλλου Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω έκθεση το ρέμα αυτό μετά της κοίτης του απεικονίζεται: 1) εις το από 5-12-72 διάγραμμα μελέτης επεκτάσεως της πόλεως Λαμίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων (Δ/νση Β3 Αεροφωτογραφήσεων) συνταγέν την 5-7-57 και χαρτογραφήσεως του εργο¬λάβου Δ. Κελαηδόνη και 2) εις το από 1931 διάγραμμα διανομής κτήματος Αρμουσακλή.
Παράλληλα συντάχθηκε και η τεχνική έκθεση του Τοπογρα¬φικού-Μηχανικού Γ. Ασημακόπουλου. Μετά ένα χρόνο ήτοι το1980 συντάχθηκε και δεύτερη τεχνική έκθεση του ίδιου μηχανι¬κού (συνημμένες). Στις εκθέσεις των δύο προαναφερόμενων μνημονεύονται οι καταπατήσεις που διαπιστώθηκαν δια της αυτοψίας που διενήργησαν σε όλο το μήκος της κοίτης του "Ξεριά" και συστήνονται να ληφθούν γρήγορα μέτρα προς προστα¬σία της πόλεως Λαμίας και των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.
Το έτος 1980 συντάχθηκε το με αριθμό 14/1980 τοπογραφικό διάγραμμα από τον ίδιο μηχανικό του Υπουργείου Οικονομικών και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Γ. Κόκκα του ιδίου υπουργείου. Το διάγραμμα αυτό που αφορά το γ΄ και β΄ τμήμα του χειμάρρου καθώς και μέρος του α΄ τμήματος συνοδεύεται από τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα ευρίσκεται δε στην Κτηματική Υπηρεσία και στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. (Δεν επισυνάπτεται λόγω τεχνικών δυσκολιών). Το 1985 συντάχθηκε από τον ίδιο μηχανικό και 2ο τοπογραφικό της θέσης «Παλιουριάς» του α΄ τμήματος
Μετά τη σύνταξη του με αριθ.14/1980 τοπογραφικού διαγράμματος διαπιστώνεται καθυστέρηση στην προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία εισαγωγής της υπόθεσης στο Γ Σ Κ Δ. Έτσι όταν ανακινείται πάλι το θέμα της καταπάτησης του "Ξεριά" ήτοι τον Μάιο 1992, η Κτηματική Υπηρεσία με το Φ/143/670/25-6-1992 έγγραφό της, διαβιβάζει το ανωτέρω στο Υπουργείο Οικονομικών για την εισαγωγή τους στο Γ Σ Δ Κ.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η Κτηματική Υπηρεσία συστήθηκε το 1989 και στην αρχή λειτουργούσε με έναν υπάλληλο. Μέχρι τότε το θέμα ανήκε στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ΕΦορίας.
Από το 1992 και εντεύθεν διαπιστώνεται ότι η Κτηματική Υπηρεσία δραστηριοποιείται προς πάσα κατεύθυνση. Επισυνάπτε¬ται η σχετική, αλληλογραφία τόσο με τους ενδιαφερομένους φορείς (ΟΜ.ΦΙ.ΔΑΣ, κοινότητα, Ροδίτσας) όσο και τις εμπλεκόμε¬νες υπηρεσίες (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Πολεοδομίας Υπουργείο Οικονομικών' Εισαγγελέα Πρωτοδικών και Πταισματοδικείο Λαμίας). Η τελική όμως απάντηση είναι ότι αν δεν γνωμοδοτή¬σει το Γ Σ Δ Κ (στο οποίο σημειωτέον η υπόθεση έχει ξεπερά¬σει τους 17 μήνες). δεν μπορεί να προβεί σε καμία παραπέρα ενέργεια.
Στο μεταξύ το Δασαρχείο Λαμίας πληροφορεί τον ΟΜ.ΦΙ.ΔΑΣ ότι τον Σεπτέμβριο 1992 από το 24ο Συνεργείο Kτηματoγράφησης έχει συσταθεί Κτηματικός χάρτης της περιοχής Λαμίας στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η υπ’ όψη περιοχή του "Ξηριά", ο χάρτης έχει αναρτηθεί και τώρα η υπόθεση ευρίσκεται στη φάση εξέτασης αντιρρήσεων εκ μέρους των φερομένων ως ιδιοκτητών στο Ειρηνοδικείο Λαμίας. Στον παραπάνω χάρτη (επισυνάπτεται) απεικονίζεται τμήμα του ως άνω ρέματος από την θέση "ταράτσα" μέχρι της γέφυρας της σιδηροδρομικής γραμμής Λαμίας-Στυλίδας. Ο χάρτης συντάχθηκε με βάση και άξονα την ερμηνεία ζευγών Α/Φ λήξεως 1945.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σ' όλο αυτό το διάστημα δεν έδειξε την απαιτούμενη δραστηριότητα παρ’ όλες τις καταγ¬γελίες που είχε τόσο από τον ΟΜ.ΦΙ.ΔΑΣ και την κοινότητα Ροδίτσας όσο και τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Κτηματική, Πολεοδομία).
Κατά την επίσκεψή μας στα γραφεία της στις 17-12-93 συνέταξε το με αριθ.ΤΥ8914/17-12-93 έγγραφο προς τη Διεύθυνση προγραμματισμού της Νομαρχίας με το οποίο ζητάει τη διάθεση πίστωσης για τη σύνταξη από μελετητικό γραφείο τοπογραφικού διαγράμματος κατά μήκος του χειμάρρου "Ξηριά" με σκοπό την οριοθέτηση του χειμάρρου.
Το Τμήμα Πολεοδομίας ισχυρίζεται ότι κατά την έκδοση των αδειών οικοδόμησης εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία ελέγχοντας τους τίτλους κυριότητας. Όταν οι καταγγελίες είναι γενικές και αόριστες και δεν συγκεκριμενoπoιηθoύν δεν είναι δυνατόν να γίνει περαιτέρω έρευνα. Παρόλα αυτά δέχεται συστάσεις από την ΔΙ ΠΕ ΧΩ (ΑΠ1624/16-12-92) για διενέργεια περιοδικών αυτοψιών στις οποίες δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται.
¬Σε συγκεκριμένη καταγγελία που δέχθηκε για κτίσμα ΔΕΗ που ανεγείρεται στην αμφισβητούμενη περιοχή με αριθ. αδείας 36/1989 μόλις μετά την εκεί επίσκεψή μας διατάσσει την διακοπή των Οικοδομικών εργασιών με το υπ ' αριθ. ΤΠ 1Ο4Ο1/10-¬1-1994 έγγραφό της. Κατά ομολογία του προϊσταμένου της υπηρεσίας όταν εκδόθηκε η άδεια (30-1-89) δεν' ήταν γνωστό αν έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση στην εν λόγω περιοχή.
Για την παραπάνω καταγγελία η Κτηματική Υπηρεσία απευθύνθηκε με το Φ/113/1265/22-9-1993 έγγραφό της προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για προσωρινή ρύθμιση του θέματος αλλά κατά ομολογία του υπευθύνου υπαλλήλου της υπηρεσίας ο εισαγγελέας δεν έκανε δεκτό το έγγραφο με το αιτιολογικό ότι το άρθρο 22 του ΑΝ 1539/38 προβλέπει ρύθμιση παρ' αυτού μόνον επί αμφισβήτησης διακατοχής ορισμένου κτήματος μεταξύ οργάνων του Δημοσίου και ιδιώτου.
Κατά την εκεί επίσκεψή μας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για τυχόν αναστολή όλων των οικοδομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μέχρι ρυθμίσεως του θέματος μας εγνώρισε ότι δεν νομιμοποιείται στην έκδοση σχετικής εισαγγελικής απόφασης παρά μόνον επί συγκεκριμένης καταγγελίας.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την έρευνα ¬που έγινε καταλήξαμε στα παρακάτω συμπεράσματα
1. Καταρχάς η καταγγελία είναι Βάσιμη και ζωτικής σημασίας όχι μόνον για τους κατοίκους της Λαμίας και των γύρω περιοχών αλλά γενικότερα για το Ελληνικό Δημόσιο. Είναι ένα κομμάτι του άλυτου μέχρι σήμερα θέματος περί καταπατήσεων Δημοσίων εκτάσεων το οποίο η Πολιτεία επιδιώκει να λύσει με τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου.
Αυτός όμως δεν είναι λόγος να θεωρηθεί ότι το κομμάτι αυτό της καταπάτησης του χειμάρρου "Ξεριά", δεν μπορεί να βρει τη λύση του.
2. Για να προστατευθεί η περιουσία του Δημοσίου και να αστυνομευτεί ο παραπάνω χείμαρρος πρέπει πρώτα να οριοθετηθεί.
3. Αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες όπως προέκυψε είναι η Κτηματική Υπηρεσία όσο και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Η Κτηματική ήδη έχει προβεί στο πρώτο σκέλος των ενεργειών ήτοι στη χαρτογράφηση του μεγαλυτέρου μέρους του χειμάρρου κα ι περιμένει τη γνωμοδότηση του Γ Σ Δ Κ.
5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών παρόλη την ολιγωρία έδειξε έχει ήδη ζητήσει τη διάθεση πίστωσης από το γραφείο Προγραμματισμού της Νομαρχίας για τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος από μελετητικό γραφείο διότι η ίδια θεωρεί ότι με το προσωπικό που διαθέτει δεν είναι ικανή για τόσο απαιτητικό σε χρόνο έργο
6. Ήδη η Δασική Υπηρεσία έχει συντάξει Κτηματικό Χάρτη της Λαμίας στον οποίο απεικονίζεται η εν λόγω περιοχή του «Ξεριά» και η υπόθεση ευρίσκεται στη φάση εξέτασης αντιρρήσεων στο Ειρηνοδικείο.
7. Άρα οι δύο πρώτες Υπηρεσίες σε συνεργασία και με τη Δασική Υπηρεσία πρέπει από κοινού να προχωρήσουν για συντονισμό ενεργειών τους.
8. ΕΦ' όσον η χαρτογράφηση από πλευράς Κτηματικής Υπηρεσίας είναι έτοιμη για το μεγαλύτερο μέρος του υπ' όψη χειμάρρου μένει προς χαρτογράφηση μόνον μια μικρή περιοχή του α τμήματος του "Ξεριά".
9. Για να ελεγχθεί η νομιμότητα των οικοδομικών αδειών από την πολεοδομία πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες καταγγελίες ή να εκδοθεί ειδική προς τούτο εντολή.
10. Η παύση κάθε οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή με το υπάρχον αόριστο και νεφελώδες ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί.

Η΄ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Να προκληθεί σύσκεψη των αρμοδίων και εμπλεκομένων υπηρεσιών (Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Κτηματική Πολεοδομία και Δ/νση Δασών με πρωτοβουλία του Νομάρχη για συντονισμό των εργασιών και προ αποφυγή των δεινών επικάλυψης αρμοδιοτήτων.
2. Να ληφθεί μέριμνα για τη χορήγηση της πίστωσης προς σύντα¬ξη Τοπογραφικού Διαγράμματος.

3. Να γίνει οριοθέτηση της κοίτης του "Ξεριά" από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Κατόπιν αυτού να ληφθούν μέτρα προστασίας της κοίτης του από την Κτηματική Υπηρεσία όπως περίφραξη κ.λ.π.
5. Να γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες αποβολής των καταπατητών.
6. Να ερευνηθεί σε βάθος η νομιμότητα της υπ’ αριθμ. 36/1989 άδεια οικοδόμησης της Δ Ε Η
7. Μέχρι την ολοκλήρωση της οριοθέτησης να ενταθεί η αστυνόμευση της περιοχής από τη Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών και την Πολεοδομία με συχνές αυτοψίες προς πρόληψη νέων επιπτώσεων.

Λαμία 13-1-1994


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 21 Απριλίου 1994
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΥΝ: Δ/ΝΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΤΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Πατρόκλου 25 35100 Σκληβανιώτου 14
ΕΝΤΑΥΘΑ
θΕΜΑ: "Καταπάτηση Κοίτης "Ξ Η Ρ Ι Α "
ΣΧΕΤ: Yπ' αριθμ. 15 από 5-4-94 έγγραφό σας


1 - Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι, διατάχθηκε εξέταση των παραπόνων σας και λήφθηκαν τα μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τους Κανονισμούς της ΕΛ.ΑΣ.

2.- Η Υπηρεσία μας (Α.Τ. Λαμίας) ενήργησε προανάκριση ύστερα από παραγγελία του κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Λαμίας η οποία υπεβλήθη περαιωμένη την 14-1-1994.¬

Ο

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Αστυν. Διευθυντής

Aριθμ.B.Mην.A-92/8296 παραγραφή: 10/1997
Aριθμ.B.Δικ. 126/95 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΛΑΜΙΑΣ
Aριθμ.B.Ωρ. Δικάσιμη


ΠΡΑΞΗ
Παράβαση άρθρο.12 παρ.5 και 28 παρ.Ια τoυ Ν.1650/Ι986
κατηγορούμενοι.
1. Νικόλαος Οδυσσέας Μίχας κατ.Αθηνών – Λαρίσης 38
2. Βασίλειος Κων/νου Καρυαμπάς κατ. Λαμίας – Παπακυριαζή ΙΙβ
3. Μιλτιάδης Δημητρίου Τραχανάς κατ. Λαμίας – Ησαϊα 72
4. Χρυσόστομος Κων/νου Μπλατσούκας κατ. Λαμίας – Υψηλάντου 20
5. Ανδρέας Αθανασίου Φραντζής κατ. Λαμίας – Κολοκοτρώνη 24
6. Κων/νος Αντωνίου Σβαρνιάς κατ. Λαμίας – Κρήτης Ι1 παρ. 15*
7. Αθανάσιος Νικολάου Γαλανός, κάτοικος Λαμίας – Κεφαλληνίας Ι
8. Χαράλαμπος Γεωργίου Αγγελής κατ. 2ου χιλ. της ΝΕΟ Λαμίας – Αθηνών
9. Νικόλαος Επαμεινώνδα Ντάσιος κατ. Λαμίας – Κορνάρου 4
10. Κων/νος Γεωργίου Σεμερτζίδης, κάτοικος Αθηνών – Κομνηνών 41α
11. Αθανάσιος Σπύρου Παπαθανασόπουλος κατ. Αθηνών – Ορφέως 2 και Περσεφώνης

Κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στην περιοχή Λαμίας κατά μήνα Οκτώβριο 1992 προκάλεσαν ρύπανση του περιβάλλοντος με πράξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του Ν. 1650/1986 και συγκεκριμένα έρριψαν χώματα (μπάζα) στις όχθες και σε τμήμα της κοίτης του ποταμού «Ξηριάς» και ειδικότερα στα τμήμα από κόμβο Μαγνησίας μέχρι τον κόμβο ΕΟ προς Βόλο (νότια) και μέχρι την πρόσβαση προς λατομείο (βόρεια), τα οποία μετέφεραν με φορτηγά αυτοκίνητα, προκαλώντας με την πράξη τους αυτή ρύπανση του περιβάλλοντος της πιο πάνω περιοχής.

Για την παράβαση των άρθρων 14,26 παρ. Ια, 27 παρ. Ι, 51,53,79 Π. Κώδικα και άρθρ. Ι2 παρ. 5 και 28 παρ. Ια του Ν.1650/1986
Λαμία 9 - 2- 1995
Ο Εισαγγελέας
Μάρτυρες
Λάμπρος Παπαδήμας, κάτοικος Λαμίας
Στέφανος Σταμέλος κατ. Λαμίας – Σκληβαιώτου 14
Γεώργιος Στρωματιάς, κάτοικος Λαμίας Πλαταιών 3
Αναγνωστέα
Φωτ/φο του υπ’ αριθμ. 1395/93 εγγράφου
Της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας
Υπ’ αριθμ. 8370/92 έγγραφο Δασαρχείου Λαμίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 10-1-94
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Π. ΤΟ 10401
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΡΟΣ : Α.Τ. Λαμίας
Ταχ. Δ/νση : Παπαποστόλου 51
Ταχ. Κώδικας : 35100
Πληροφορίες : Δ.Καλτσής
Τηλέφωνο : 33232ΘΕΜΑ : Διακοπή οικοδομικών εργασιών
ΣΧΕΤ.: α. 143/1544/19-11-93 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Φθ/δας
β. Α.Π.1494/16-12-93 έγγραφο της 15ης ΠΥΔΕ Περιφέρειας Στερεάς ΕλλάδαςΠαρακαλούμε να διακόψετε άμεσα τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από την ΔΕΗ στο υπό ανέγερση κτιριακό συγκρότημα στην περιοχή Ξηριά Λαμίας διότι όπως προκύπτει από το (α) σχετικό και το συνημμένο σ’ αυτό κτηματογραφικό διάγραμμα το ανωτέρω συγκρότημα καταλαμβάνει τμήμα των πρανών της κοίτης του Ξηριά επί πλέον δε βρίσκεται μέσα στην υπό απαλλοτρίωση ζώνη

ΚΟΙΝ (Ταχ/κώς) Ο Πρ/νος ΤΠ και ΠΕ
1. ΔΕΗ Λαμίας
2. Κτηματική Υπηρεσία Ν. Φθ/δας Αριστ. Ανδρέου
Ροζ. Αγγελή 30 – Ενταύθα

ΕΔ
1. Φ.5.9.2
2. γρ. αυθ/των

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 18 – 4 - 1994
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠ ΣΕ/205
ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αμερικής 5 Προς : Νομαρχία Φθιώτιδας
Τ.Κ : 105 64 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μαρία Κέμου – Ρίζου Λαμία 35100
Τηλέφωνο: 0231 23298
FAX: 3247865
ΘΕΜΑ: Διαβιβάζεται Έκθεση Ελέγχου- Έρευνας

ΣΧΕΤ: α) Ν. 1735/87 (Άρθρο 17) ,Ν.1892/90 (Άρθρο 84), Ν.1943/91 (Άρθρο 8).
β) Η αριθμ. ΣΕ/6406/2-12-93 Εντολή ανάθεσης Ελεγκτικού - Ερευνητικού Έργου.
γ) Η αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.10.1/15718/11-5-1993 Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της
Κυβέρνησης

1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα Έκθεση τ.. Ελεγκτ.. Δημόσιας Διοίκησης κ.. Μαρία Κέμου – Ρίζου που διενήργησε έρευνα στη Νομαρχία Φθιώτιδας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Κτηματική Υπηρεσία και λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες με αντικείμενο την καταπάτηση και παράνομη οικοδόμηση της κοίτης του χειμάρρου ΞΗΡΙΑΣ Λαμίας η οποία εγκρίθηκε από την Διοικούσα Επιτροπή του Σώματος την
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 6 της γ) σχετικής, η υπηρεσία σας υποχρεούται το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από της κοινοποιήσεως της παρούσας να ενημερώσει το Σ.ΕΛ.Δ.Δ. για την εφαρμογή των προτάσεων της έκθεσης.
3. Επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για το πνεύμα συνεργασίας που επιδείξατε κατά το χρονικό διάστημα της έρευνας και ευελπιστούμε ότι η συμβολή όλων στην αναληφθείσα από το Σ.ΕΛ.Δ.Δ προσπάθεια, θα συντείνει στη βελτίωση της λειτουργίας και παραγωγικότητας των υπηρεσιών.

Με Εντολή Υπουργού
Ν.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ελεγκτής- Μέλος Δ.Ε. του Σ.ΕΛ.Δ.Δ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΣΗ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση : Ρ.Αγγελή 30
Ταχ. Κώδικας : 35100 Λαμία
Πληροφορίες : Γ.Στρωματιάς
Τηλέφωνο : 46512 ΕΠΕΙΓΟΝ

Λαμία 5 ΙΟΥΛ. 1995
Αρ. Πρωτ. 143/

ΠΡΟΣ : Δ/νση Γεωργίας Νομού Φθ/δας

ΚΟΙΝ.: Περ/κή Δ/ση Νομού Φθ/δας

ΘΕΜΑ : Προστασία Δημόσιας περιουσίας

ΣΧΕΤ.: Φ.143/525/28-4-95/ΚΤΗΜ.ΥΠΗΡ.Σας γνωρίζουμε ότι στην ανατολική πλευρά του σχεδ. Πόλεως Λαμίας ο Ανδρέας Φραντζή σαν κληρονόμος του Η.Μπέσιου κατέχει έκταση 160 περίπου στρεμμάτων έναντι γνωστού τίτλου ιδιοκτησίας μόνο 80 στρεμμάτων.
Επειδή παρά τις προσκλήσεις να προσκομίσει τους τίτλους ιδιοκτησίας του για έλεγχο, ούτε άλλο τίτλο προσκόμισε, και συνεχίζει την πώληση τμημάτων της ως άνω έκτασης εφαπτόμενες (ανατολικά) της παρακαμπτηρίου Εθνικής Οδού, σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε την ακριβή θέση του τμήματος των 80 στρεμμάτων που του συνημμένου πωλητηρίου του Υπ. Γεωργίας του ανωτέρου του δικαιούχου και τις δικές σας ενέργειες για την προστασία της υπολοίπου δημοσίας περιουσίας στην περιοχή


Συνημ. 2 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΣΗ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση : Ρ.Αγγελή 30
Ταχ. Κώδικας : 35100 Λαμία
Πληροφορίες : Γ.Στρωματιάς
Τηλέφωνο : 46512
Λαμία 5 ΑΠΡ. 1995
Αρ. Πρωτ. 143/525

ΠΡΟΣ : κ.Φραντζή Ανδρέα
Κολοκοτρώνη 24 ΛΑΜΙΑ

ΚΟΙΝ.: Πολεοδομία Λαμίας
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : Δίδονται Πληροφορίες

ΣΧΕΤ.: α. Η από 4-4-95 αίτησή σας
β. Φ.143/1106/27-7-94/δικό μας
γ. Αρ. πρωτ. 578/11-4-95 δικό μαςΣας γνωρίζουμε σε απάντηση της α σχετικής αιτήσεώς σας και μετά από ένα πρώτο έλεγχο στο τοπογραφικό διάγραμμα της φερομένης ιδιοκτησίας σας διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο τμήμα της αποτελούσε προ του 1964 τμήμα της κοίτης του χειμάρρου Ξηριά σύμφωνα με το τοπογρ. διάγραμμα με κλίμακα 1 : 2000 του Υπ. Δημ. Έργων του ΑΠΡ. 1964 επεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου Λαμίας κλπ.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά τα β και γ σχετικά με τα οποία σας ζητήθηκε να προσκομίσετε για έλεγχο τους τίτλους ιδιοκτησίας σας, οριστική απάντηση στο αίτημά σας αν, πόσο, και ποιο τμήμα της φερομένης ιδιοκτησίας σας είναι δημόσια έκταση, θα λάβετε μετά τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας σας και σχετική απόφαση του Αν. Γνωμ. Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Κων/νος ΤσιλίκαςΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΕΔΡΑ ΛΑΜΙΑ
ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΟΥ 14
ΨΗΦΙΣΜΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Της Συνέλευσης των μελών του Ομίλου Φίλων του ΔάσουςΗ εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο Ξηριάς, της Λαμίας, δεν είναι καθόλου ευχάριστη.
θεωρούμε ότι η περιοχή είναι σε πλήρη "αταξία" και ανησυχούμε γιατί η κατάσταση μέρα με τη μέρα χειροτερεύει, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες δείχνουν πλήρη αδιαφορία παρά τις συνεχείς καταγγελίες και τις διαμαρτυρίες μας.
Διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλλουμε για μια ακόμα φορά, σε κάθε αρμόδιο την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον Ξηριά και συγκεκριμένα:
 την καταπάτηση δημόσιας ιδιοκτησίας, όπως θεωρείται η κοίτη των χειμάρρων
 την αυθαίρετη δόμηση σε αμφισβητούμενες ιδιοκτησιακά περιοχές
 την οικοπεδοποίηση της κοίτης και το ρίψιμο των μπαζών
 την μη τήρηση των κειμένων διατάξεων σ' ό,τι αφορά τις υδρολογικές μελέτες για τις δραστηριότητες μέσα στην κοίτη χειμάρρου
 την ανάπτυξη δραστηριοτήτων χωρίς μελέτες περιβαλλοντικών όρων και επιπτώσεων
 την λήψη μέτρων για την αποφυγή της ρίψης σκουπιδιών
Με την καταγγελία μας αυτή καθιστούμε υπεύθυνους, για ότι ήθελε συμβείς το μέλλον, όλους όσους, είτε από παράλειψη καθήκοντος είτε από συνειδητή αδιαφορία, συνέβαλαν ή συνεχίζουν να συμβάλλουν στην χειροτέρευση της κατάστασης στην κοίτη του Ξηριά.
Υπογραμμίζουμε :
- τους κινδύνους της πλημμύρας κατά την χειμερινή περίοδο από τις Βροχοπτώσεις ή από τις χιονοπτώσεις στον ορεινό όγκο της Όθρης
- την απαράδεκτη εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή κατά μήκος της Εθνικής Οδού Λαμίας – Δομοκού
- και τους κινδύνους των κατοίκων και την μόλυνση του περιβάλλοντος από τα σκουπίδια και την χωρίς περιβαλλοντικούς όρους δραστηριότητες και χρήσεις.

Ζητάμε:
- το σταμάτημα άμεσα κάθε οικοδομικής δραστηριότητας σε αμφισβητούμενες περιοχές κατά μήκος της κοίτης του Ξηριά και τον έλεγχο όλων των αδειών που δόθηκαν ως τώρα.
-την άμεση οριοθέτηση της κοίτης του χειμάρρου, την περίφραξη κατά μήκος της Εθνικής οδού και τον αυστηρό έλεγχο στην ρίψη μπαζών και σκουπιδιών
-την δεντροφύτευση των πλαϊνών της κοίτης με προοπτική να γίνει πνεύμονας πράσινου για την περιοχή και την πόλη της Λαμίας.
-την σύνταξη μελέτης για την δημιουργία Βοτανικού κήπου ή πάρκου αναψυχής
Ζητάμε από τα αρμόδια Υπουργεία, τον Νομάρχη Φθιώτιδας και τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον Δήμο Λαμίας και την αρμόδια εισαγγελική αρχή να δείξουν επιτέλους την αρμόζουσα φροντίδα και έλεγχο.

Λαμία, 28-11-1993 Για τη συνέλευση
Ο Πρόεδρος Στέφανος ΣταμέλλοςΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΕΔΡΑ ΛΑΜΙΑ
ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΟΥ 14 Λαμία 3 – 11 - 1993


ΠΡΟΣ : Το Σώμα Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης
Υπηρεσία Λαμίας
ΕΝΤΑΥΘΑΣας στέλνουμε το φάκελο της υπόθεσης του χειμάρρου ΞΗΡΙΑΣ που βρίσκεται ανατολικά της Λαμίας, με την παράκληση να ερευνηθεί το δίκαιο της ένστασής μας για να μπει τάξη στην περιοχή
Ο φάκελος περιέχει :
1. Την από 3-12-92 ανακοίνωση – καταγγελία του ΟΜΦΙΔΑΣ και φύλλο τοπικής εφημερίδας με την ανακοίνωση
2. Την 19247/8-12-92 απάντηση στην καταγγελία μας του κ. Παπαδήμα, Δημάρχου Λαμιέων
3. Την 8370/7-12-92 απάντηση του Δασαρχείου Λαμίας
4. Την κοινοποίηση της 1624/16-12-92 επιστολής της Δ/νσης ΠΕΧΩ προς ΤΟ και ΠΕ Ν. Φθ/δας
5. Την κοινοποίηση της 407/7-12-92 επιστολής της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου προς την Κτηματική Υπηρεσία
6. Την 3476/20-1-93 επιστολή της Δ/νσης Δασών Ν. Φθ/δας
7. Την από 4-5-1993 επιστολή του ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Φθ/δας
8. Την από 3-9-1993 νέα επιστολή μας προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Φθ/δας
9. Απόσπασμα του Κτηματολογικού χάρτη του Δήμου Λαμίας, που αφορά την περιοχή του ΞΗΡΙΑ και συνέταξε η σχετική υπηρεσία της Δ/νσης Δασών Φθ/δας
Σας αναφέρουμε επίσης ότι οι σχετικές καταγγελίες του Δήμου Λαμιέων και του ΟΜΦΙΔΑΣ βρίσκονται στην Εισαγγελία Λαμίας για προκαταρκτική εξέταση από τον Νοέμβριο του 1992 (στοιχεία της υπόθεσης : ΑΒΜ Α92/8298, ΕΓ 2-93/113).
Η προστασία και η οριοθέτηση της κοίτης του Ξηριά αποτελεί για την πόλη της Λαμίας σημαντική υπόθεση και θέμα ζωτικού ενδιαφέροντος. Η συνέχιση της καταπάτησης είναι έγκλημα για το περιαστικό περιβάλλον και πρέπει να ελεγχθούν όλες οι άδειες οικοδομής, που δόθηκαν μέχρι τώρα, και να σταματήσει το συντομότερο κάθε οικοδομική δραστηριότητα σε αμφισβητούμενες περιοχές.
Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο και μας υποχρεώνει να απευθυνθούμε σε σας είναι ότι καμία υπηρεσία δεν δήλωσε ότι είναι η αρμόδια για την προστασία της κοίτης του χειμάρρου, έτσι που από κοινού να αναλάβουμε εκστρατεία διευθέτησης της περιοχής.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΜΦΙΔΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΛΟΥΚΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΕΔΡΑ ΛΑΜΙΑ
ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΟΥ 14

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Κ Α Τ Α ΓΓ Ε Λ Ι Α

Είμαστε υποχρεωμένοι να επιστήσουμε την προσοχή στους αρμόδιους φορείς σε ένα σοβαρό, κατά τη γνώμη μας, θέμα που αφορά την περιαστική ζώνη της Λαμίας. Αναφερόμαστε στον Ξηριά, τον γνωστό χείμαρρο στα ανατολικά της πόλης.

Αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι η συνεχής μείωση του εύρους της κοίτης του και η οικοδομική δραστηριότητα στα πλαϊνά με έντονα καταπάτησης. Σ' όλο το μήκος, και ιδιαίτερα στο τμήμα από τα λατομεία μέχρι την Έκθεση, ρίχνονται καθημερινά μπάζα και γίνεται οικοπεδοποίηση της κοίτης.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για παράνομη αλλαγή της χρήσης της γης και καταπάτηση δημόσιας έκτασης με τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται (αυτό διαπιστώνει κανείς εύκολα από τους χάρτες και τις αεροφωτογραφίες του 1945 της περιοχής). Μην ξεχνάμε ότι με βάση τον Αστικό Κώδικα οι κοίτες των ποταμών και των χειμάρρων ανήκουν αποκλειστικά στο Δημόσιο.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ θεωρεί υποχρέωσή του να καταγγείλει προς κάθε αρμόδιο φορέα το απαράδεκτο αυτό γεγονός και ζητάμε:

 να γίνει οριοθέτηση της κοίτης του Ξηριά με βάση τους χάρτες του 1945 και τις ανάλογες χρήσεις της γης.
 να περιφραχτεί η κοίτη με ευθύνη της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου ή του Δασαρχείου.
 να γίνει πρόγραμμα δεντροφύτευσης των πλαϊνών και κατά μήκος της Περιφ Οδού Λαμίας-Δομοκού προκειμένου να αποφευχθεί η ρίψη μπαζών.
 να γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες αποβολής των παράνομων καταπατητών.
Θεωρούμε ότι είναι άμεση ανάγκη να γίνει το εθνικό κτηματολόγιο και δασολόγιο (είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχουμε), για να πάψει πια να είναι οι δημόσιες εκτάσεις έρμαια των καταπατητών και των αυθαιρετούντων.
Είναι αναγκαίο σήμερα να γίνει η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου και να προστατευτεί η περιαστική περιοχή της Λαμίας από την αλόγιστη χρήση της γης.
Τέλος καλούμε κάθε αρμόδιο φορέα, αλλά και κάθε πολίτη, να συστρατευτεί μαζί μας για την σωτηρία του Ξηριά και την προστασία των περιαστικών περιοχών της πόλης από τις παράνομες καταπατήσεις και αυθαιρεσίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Πλατ. Ελευθερίας 8
Ταχ. Κώδικας : 35100 Λαμία
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
Λαμία 8 – 12 - 1992
Αρ. Πρωτ. 19247

ΠΡΟΣ: Τον ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Σκληβανιώτου 14
35100 - Λ Α Μ Ι Α
Αγαπητοί φίλοι

Κατ' αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις επισημάνσεις σας, σχετικά με την παρατηρούμενη επίχωση (μπάζωμα) της κοίτης του Ξηριά και να σας διαβεβαιώσω ότι το ενδιαφέρον σας ταυτίζεται με το ενδιαφέρον του Δήμου Λαμίας για την διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος και την προστασία των περιαστικών περιοχών της πόλης μας απ' τις παράνομες καταπατήσεις και αυθαιρεσίες, αλλά και την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος απ' τις κάθε είδους επιβαρύνσεις.

Ήδη το όλο θέμα έχει επισημανθεί από πλευράς μας προς όλες τις αρμόδιες ή συναρμόδιες υπηρεσίες, με επανειλημμένες προφορικές και γραπτές αναφορές μας, αλλά και με συσκέψεις που έχουμε κατά καιρούς προκαλέσει στη Νομαρχία, δυστυχώς, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Για ενημέρωσή σας, σας κοινοποιώ τη τελευταία έγγραφη αναφορά μου για το θέμα, την οποία μεταξύ άλλων την κοινοποίησα και στον Εισαγγελέα.

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη ενημέρωση.¬

Λάμπρος Παπαδήμας

Δήμαρχος ΛαμίαςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 7 – 12 - 1992
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αρ. Πρωτ. 8370
Δ)ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ .
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΡΟΣ: Τον Όμιλο Φίλων του Δάσους
Σκληβανιώτου 14
Ταχ. Δ)νση: Υψηλάντου 16 35100 ΛΑΜΙΑ
Ταχ. κώδικας: 35100
Πληροφορίες: Α. Παπανδρέου ΚΟΙΝ. : Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου
Τηλέφωνο: 22319Θ Ε Μ Α : Απάντηση σε έγγραφο.

ΣΧΕΤ . : Το από 3 - 12 - 92 έγγραφο σας

.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας εγγράφου σας γνωρίζουμε τα εξής:
Εκ μέρους της Υπηρεσίας μας έχουν γίνει όλες οι απαραί¬τητες ενέργειες περιφρούρησης των συμφερόντων του Δημοσίου.
Από το 24ο Συνεργείο Kτηματογράφησης έχει συνταχθεί ο κτηματικός χάρτης της περιοχής Λαμίας στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η υπ όψιν περιοχή του «Ξηριά» με βάση και άξονα την ερμηνεία ζευγών Α/Φ λήψεως 1945. Ο χάρτης έχει αναρτηθεί και σε αυτή τη χρονική φάση ευρισκόμεθα στη διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων εκ μέρους των φερομένων ιδιοκτητών, κατά του ανηρτημένου κτηματολογικού χάρτη, στο Ειρηνοδικείο Λαμίας
Τα συμφέροντα του Δημοσίου δε υποστηρίζουν κατά την εκδίκαση ο Δικηγόρος του Δημοσίου, η ΚΕΔ (στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν οι υπ όψιν εκτάσεις) και ως μάρτυρες υπεράσπισης παρί¬στανται αρμόδιοι υπάλληλοι κατά περίπτωση. Πριν δε από την λήξη της δικαστικής αυτής διαδικασίας η Υπηρεσία μας, αλλά και όλες οι εμπλεκόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες δεν δύνανται να προβούν σε καμία ενέργεια, πέραν αυτών που προβλέπονται από το Ν. 248/76 "Περί κτηματoλoγίου".
Εάν επιθυμείτε να προτείνετε κατοίκους που προτίθενται να καταθέσουν ως μάρτυρες υπέρ του Δημοσίου παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ή με το Δικαστικό Γραφείο Λαμίας

Ο Δασάρχης
Βασ. ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Ρ.Αγγελή 30
Ταχ. Κώδικας : 35100 Λαμία
Πληροφορίες : Β.Στασινός
Τηλέφωνο : 43191 Λαμία 16-12-1992
Αρ. Πρωτ. 1624

ΠΡΟΣ : Τ.Π. και Π.Ε. Ν.Φθ/δας
Ενταύθα

ΚΟΙΝ.:1. Δ.Ο.Υ. Λαμίας (με αντίγραφο του (α)
σχετ.)
Δ/νση Δημοσίων Κτημάτων
Μ. Μπότσαρη – Ενταύθα
2. Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
(με αντίγραφο του (α) σχετ.
3. Δ/νση Δασών (με αντίγραφο του (α) σχετ.)
4. Δ/νση Γεωργίας (με αντίγρ. του (α) σχετ.)
5. Δήμο Λαμίας (με αντιγρ. Του (α) σχετ.)
6. Όμιλο Φίλων του Δάσους
Σκληβανιώτου 12 - ΕνταύθαΘΕΜΑ : Επίχωση όχθεων κοίτης Ξηριά ποταμού

ΣΧΕΤ.: α) Το από 3-12-1992 έγγραφο του Ομίλου φίλων του Δάσους
β) Το αρ. 10950/25-11-92 έγγραφό σας
γ) Το αρ. 1431/12-11-92 έγγραφό μας
δ) Το αρ. 16180/23-10-92 έγγραφο Δήμου Λαμίας


Σε συνέχεια του (γ) σχετικού εγγράφου μας, σας στέλνουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο του (α) σχετικού για τις δικές σας ενέργειες και ενημέρωση του ενδιαφερομένου «Ομίλου φίλων του δάσους» και της Υπηρεσίας μας.
Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι πέραν των ενεργειών σας που αναφέρονται στο (β) σχετικό έγγραφό σας, πρέπει να διενεργείτε κατά διαστήματα αυτοψίες στην συγκεκριμένη περιοχή προς διαπίστωση εκτελέσεως και νέων εργασιών επιχώσεων και εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών των αυθαιρέτων κατασκευών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Φωτοαντίγραφο του (α) σχετικού

Ε.Δ.
1. Χ.Α.
2. Φ.Δ.16.1
3. Β.Στασινός Με εντολή Γ.Γ.
Ο Διευθυντής

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: