16 Ιαν 2008

Απάντηση της ΔΕΥΑΛ για τον αγωγό λυμάτων

ΔΗΜΟTlΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δινση : Κ. Καραμανλή και Ζαφείρη
Αρμόδιος: Θ. Χαδούλης - Δ. Αντωνίοu
Τηλέφωνο: 22310- 33850 FAX: 22310 - 45
E-maίl : info@deyaIamias.gr

Λαμία 8 – 1 - 2008
Αρ.Πρωτ. : 77/Ε

ΠΡΟΣ
Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος
Τμήμα προστασίας περιβάλλοντος
Αρκαδίου 8
35100 Λαμία
Υπόψη: κ. Αντ. Τερζή

ΘΕΜΑ : Χείμαρρος «Ξηριάς» Λαμίας

ΣΧΕΤ. : Έγγραφό σας 11812/22-12-07
με ορθή επανάληψη την 24-12-07
(αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΛ 5360/28-12-2007).


Σε σχέση με το από 21-12-2007 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Φθιώτιδας σχετικά με «όχληση από διάθεση αποβλήτων στο χείμαρρο Ξηριά», διευκρινίζονται τα εξής:

Στο χείμαρρο «Ξηριά» Λαμίας και στην περιοχή βορειοανατολικά των Εργατικών Κατοικιών Γαλανέϊκων απορρέει αγωγός ομβρίων διαμέτρου 800 χιλιοστών κατασκευασμένος από το 1970 περίπου στον οποίο μέχρι το 1992 απέρρεαν και τα δίκτυα ακαθάρτων της περιοχής.


Περί το 1992 η Δ.Ε.Υ.Α.Λ., βάσει των εγκεκριμένων αρμοδίως Μελετών, κατασκεύασε χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή και αντλιοστάσιο ακαθάρτων για την συλλογή και προώθηση των λυμάτων προς τον υπό κατασκευή, τότε, Βιολογικό Καθαρισμό της Λαμίας.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και όπως επιβάλλουν οι κανόνες κατασκευής και λειτουργίας αντλιοστασίων ακαθάρτων κατασκευάσθηκε και η υπερχείλιση ασφαλείας του συγκεκριμένου αντλιοστασίου ώστε σε περίπτωση βλάβης του αντλιοστασίου ή άλλης έκτακτης αιτίας, τα λύματα να υπερχειλίσουν προς τον προαναφερόμενο αγωγό ομβρίων και να αποφεύγονται ενδεχόμενες σημαντικές ζημίες σε πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία και το περιβάλλον της περιοχής που γειτνιάζουν με το αντλιοστάσιο.

Η περιγραφόμενη στο έγγραφο του Α.Τ. Λαμίας ως «ρύπανση περιβάλλοντος του χειμάρρου» αφορά την ολιγόωρη λειτουργία της υπερχείλισης του συγκεκριμένου αντλιοστασίου εξ αιτίας έκτακτου γεγονότος και συγκεκριμένα γενικευμένης βλάβης του ηλεκτρικού πίνακα σε συνδυασμό με πιθανή απότομη αυξομείωση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Όσον αφορά γενικότερα την λειτουργία και την συντήρηση του συνόλου των αντλιοστασίων αποχέτευσης της Λαμίας, αυτή γίνεται από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε καθημερινή βάση.

Πέραν όμως της λειτουργίας και συντήρησης η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με αυτοχρηματοδότηση έχει προχωρήσει και στην βελτίωση του εξοπλισμού τους όταν αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

Συγχρόνως το Η/Μ τμήμα στα πλαίσια του συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού που η επιχ/ση εγκατέστησε και αναπτύσσει με επιτυχία από το 2000 για την λειτουργία και τον έλεγχο των εν γένει Η/Μ εγκαταστάσεων της (ύδρευσης - Βιολογικού Καθαρισμού), μελέτησε τον εκσυγχρονισμό και την ενσωμάτωση της ψηφιακής αυτής νέας αποτελεσματικής τεχνολογίας για τα αντλιοστάσια ακαθάρτων και ανέμενε την προκήρυξη χρηματοδοτικού μέσου προκειμένου να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του έργου αυτού.

Και πράγματι μόλις υπήρξε χρηματοδοτική ευκαιρία και συγκεκριμένα το πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα μέτρο 6.5 - Εξοικονόμηση Ενέργειας" του Υπουργείου Ανάπτυξης η
Επιχείρηση υπέβαλλε στις 13-1-2006 ολοκληρωμένο φάκελο χρηματοδότησης του έργου με προϋπολογισμό 392.500 € και ιδία συμμετοχή 235.500 €. Το επενδυτικό αυτό σχέδιο εγκρίθηκε και ξεκίνησε η διαδικασία υλοποίησης του.

Η εγκατάσταση του συστήματος αυτού που είναι από τα πλέον σύγχρονα θα βελτιώσει σημαντικά την λειτουργία των αντλιοστασίων και τον έλεγχό τους.

Σε κάθε περίπτωση όμως η ύπαρξη αγωγού υπερχείλισης και αποδέκτη είναι απαραίτητη και προβλέπεται για κάθε νέα εγκατάσταση διότι η περίπτωση αδιάκοπης και χωρίς βλάβη λειτουργίας οποιασδήποτε ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης είναι θεωρητική.

Η περίπτωση στιγμιαίας λειτουργίας της υπερχείλισης είναι εξαιρετικά σπάνια, δεν επιφέρει καμμία ουσιαστική περιβαλλοντική επιβάρυνση όπως επιστημονικά γίνεται δεκτό και ενσωματώνεται στις σχετικές αποφάσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως η υπ' αριθ7. 105453/5-7-06 κοινή Απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εσωτερικών - Υγείας η οποία αφορά τους όρους λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού, των δικτύων αποχέτευσης και των αντλιοστασίων της Λαμίας.

Κοινοποίηση
1. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λαμίας - Ενταύθα
2. Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας - Ενταύθα
3. «ΟIΚΟΛΟΓΟI - ΠΡΑΣΙΝΟΙ»
Κ. Στέφανο Σταμέλλο
Πλούτωνος 1 - 35 100 ΛΑΜΙΑ
4. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδαςl Δ/νση Περιβάλλοντος - Ενταύθα
5. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ι Ε.Υ.Π.Ε.
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11
11473 ΑΘΗΝΑ

Ε.Δ.
Τ.Υ./Φ.1.8