6 Ιαν 2014

Φωτογραφίες από την περιοχή του Ξηριά

Φωτογραφίες από πρόσφατη επίσκεψη στο νότιο τμήμα του Ξηριά,
κάτω από τη Γέφυρα της Ξηριώτισσας